EP 11 : Intermittent Fasting (IF) ดียังไง? แล้วทำไม FMD ถึงดีกว่า? #พี่โจ๊กถามมาพี่หมอซีตอบให้

What is Intermittent Fasting (IF)? Why is FMD better? #JokeasksDrCanswers

พี่โจ๊กถามมา พี่หมอซีตอบให้ |

📲แชร์ความรู้จากพี่หมอซี ธนรัตน์ ใบเจริญโรจน์

Share