EP 2 : กินเวย์โปรตีนเยอะๆ อันตรายต่อตับไต จริงมั้ย? #พี่โจ๊กถามมา พี่หมอซีตอบให้

📲แชร์ความรู้จากพี่หมอซี ธนรัตน์ ใบเจริญโรจน์

Share